[cv | cursussen]

Biografie

Frans van Bussel begon na het VWO een opleiding als onderwijzer en ging daarna pedagogiek en onderwijskunde studeren, eerst in Amsterdam en later aan de universiteit van Groningen.

Na een aantal jaren gewerkt te hebben als onderwijzer aan een Montessorischool en gewoon Lager Onderwijs werd Frans benoemd als schoolbioloog in het Natuurmuseum te Groningen om vele jaren lang talloze natuureducatieve activiteiten en projecten uit te voeren. Hij werkte ondertussen op detacheringsbasis ook regelmatig voor andere organisaties, zoals voor de Stichting Leerplanontwikkeling en het IVN. En is ook enkele keren uitgezonden naar het buitenland voor advisering en het verzorgen van korte seminars (Slovenië en Moermansk Rusland) op het gebied van science en milieueducatie.

In de negentiger jaren begon Frans met een deeltijdbaan als docent aan de Katholieke Pabo Zwolle (docent Natuur en Techniek). Later vervulde hij dezelfde functie ook aan andere Pabo's in Utrecht.

Frans verliet het Natuurmuseum om zijn loopbaan te vervolgen als directeur van het Regionale Centrum voor Natuur- en milieueducatie in Zeist, waar hij in 2009 afscheid nam. Een jaar later is hij eveneens gestopt als hogeschooldocent.

Maatschappelijke functies
Frans vervulde ook vele maatschappelijke functies:
●  docent nascholingscursus voor docenten PO en VO (NME en agrarische technieken)
●  docent diverse cursussen op gebied van milieu en huishouden,
●  docent cursussen veldbiologie (vogels insecten, dierspore en planten),
●  jeugdbegeleider Dierenbescherming,
●  (eind)auteur van een leergang Natuuronderwijs voor het basisonderwijs, boek Natuur en Techniek voor Pabostudenten,
●  auteur van vele artikelen en andere publicaties op het gebied van natuur en milieu.
●  vrijwillige (natuur)gids bij de Stichting Het Utrechts Landschap.
●  hij verzorgde diverse lezingen/presentaties op het gebied van flora, fauna en landschap.
●  gedurende 20 jaar is hij regisseur van vele toneelproducties met bijbehorende speltrainingen, bij diverse toneelgroepen en van een kindermusical.
●  en sinds een aantal jaren verzorgt hij als regisseur jaarlijks een toneelproductie met leden van de Algemene Seniorenvereniging Zeist (ASZ).

Bestuurlijke ervaring
Frans heeft ruime bestuurlijke ervaring als bestuurslid, secretaris of voorzitter bij KNNV (Landelijk en afdeling Zeist), IVN, Landelijke Werkgroep van Schoolbiologen, Vereniging Educaties Nederland, (VEN) sectie NME van de Vereniging voor Milieuprofessionals (VVM), Buurt en Belangenvereniging en andere verenigingen, stichtingen en andere organisaties.

Publicaties
Verder heeft hij diverse publicaties op zijn naam staan, zoals lesmaterialen voor het basisonderwijs en de lerarenopleiding (artikelen, handleidingen en leerlingenmateriaal) op het gebied van natuur, techniek en milieu (o.a. methode voor natuuronderwijs voor het basisonderwijs, Wolters-Noordhoff) en een vakdidactiek boek voor de pabo (Van Gorcum).

[naar boven]

C V 
2009 - 2012 Secretaris Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), ver. voor veldbiologie
2008 - 2010 Interim voorzitter VEN (Vereniging Educaties Nederland) VEN\vakgroep NME VEN is in 2010 opgeheven.
Meegeholpen bij oprichting van een Sectie NME (Natuur- en Milieueducatie) ondergebracht bij Vereniging voor Milieuprofessionals (VVM) ter vervanging van de VEN
1996 - 2010 Deeltijd docent Katholieke Pabo Zwolle (docent Natuur en Techniek)
1994 - 2009 Deeltijd docent andere Pabo's in Utrecht
Directeur van het Regionale Centrum voor Natuur- en milieueducatie in Zeist
Schoolbioloog in het Natuurmuseum te Groningen
   ...   - 1994 - diverse natuureducatieve activiteiten en projecten
- gedetacheerd bij Stichting Leerplanontwikkeling
- gedetacheerd bij IVN
- advisering en het verzorgen van korte seminars science
en milieueducatie (Slovenië en Moermansk)
   ...   -   ... Onderwijzer Montessorischool en Lager Onderwijs
 
Opleidingen / diploma's
1994 - 1996 Rijksuniversiteit Groningen M.O.- B Pedagogiek
1972 - 1974 Rijksuniversiteit Groningen onderwijskunde
1969 - 1973 Het Nutsseminarium voor Pedagogiek aan de universiteit van Amsterdam (diploma M.O.- A Pedagogiek)
1963 - 1968 R.K. Kweekschool 'Magister Vocat' te Amsterdam (diploma 41 b - voll. bev.)
 

[naar boven]

Cursussen
Volgde vele korte cursussen op het gebied van Natuur en Milieu Natuurgids - Post HBO cursus Natuur- en milieueducatie - Schoolbegeleiding - diverse cursussen op het gebied van (financieel) management en organisatie - Marketing NIMA-A - EHBO en Bedrijfshulpverlening Volgde diverse nationale en internationale conferenties, studiedagen en studiereizen op het gebied van onderwijs, science en natuur- en milieueducatie.
Bij diverse organisaties of privédomeinen aanvullende talencursussen: Engels - Frans - Noors - Italiaans - Spaans (o.a. in Salamanca).
Volgde in Groningen een driejarige opleiding tot amateurtoneel-regisseur met goed gevolg.
 
Maatschappelijke functies
Vervulde vele maatschappelijke functies: docent nascholingscursus voor docenten PO en VO (NME en agrarische technieken), docent diverse cursussen op gebied van milieu en huishouden, docent cursussen veldbiologie: vogels insecten, dierspore en planten), jeugdbegeleider Dierenbescherming, (eind) auteur van een leergang Natuuronderwijs voor het basisonderwijs , boek Natuur en Techniek voor Pabostudenten, en auteur van vele artikelen en andere publicaties op het gebied van natuur en milieu. Vrijwillige (natuur)gids bij de Stichting Het Utrechts Landschap.
Verzorg diverse lezingen/presentaties op het gebied van flora, fauna en landschap.
Was gedurende 20 jaar regisseur van vele toneelproducties met bijbehorende speltrainingen) bij diverse toneelgroepen en was regisseur van een kindermusical.
 
Bestuurlijke ervaring
Heeft ruime bestuurlijke ervaring als bestuurslid, secretaris of voorzitter bij KNNV (Landelijk en afdeling Zeist), IVN, Landelijke Werkgroep van Schoolbiologen, Vereniging Educaties Nederland, (VEN) sectie NME van de Vereniging voor Milieuprofessionals (VVM), Buurt en Belangenvereniging en andere verenigingen, stichtingen en andere organisaties.
 
Publicaties
Heeft diverse publicaties op zijn naam staan, zoals lesmaterialen voor het basisonderwijs en de lerarenopleiding (artikelen, handleidingen en leerlingenmateriaal) op het gebied van natuur, techniek en milieu (o.a. methode voor natuuronderwijs voor het basisonderwijs (Wolters-Noordhoff) en een vakdidactiek boek voor de pabo (Van Gorcum).

[naar boven]


Wereldwijd Vertelcafé Zeist

Waar verhalen mensen binden

Het Wereldwijd Vertelcafé Zeist is de plek in Zeist waar verhalenvertellers en luisteraars bij elkaar komen om te genieten van deze oeroude culturele uiting. Het is een kleinschalig en intiem gebeuren, met elke keer weer een keur aan diverse verhalen. Meestal zo’n 6 verhalen per avond. Voor en tussen de verhalen zijn er vaak muzikale intermezzo’s. En soms dans.

Tijdens het Vertelcafé worden, als er nog ruimte voor is, aanwezige vertellers uitgenodigd om ook hun verhaal te vertellen. Andere “stamgasten” zijn wellicht alleen aanwezig om te luisteren, want naast vertellers heb je ook luisteraars nodig.

In een kring luisteren naar de verteller, meegaan en meebeleven met het verhaal.
Aan het einde van het verhaal even stil zijn en het op je in laten werken.
Zat er een boodschap in? Zijn er linken met de werkelijkheid?
Dan napraten met elkaar. Wat vond jij er van?
Kortom verhalen vertellen verbindt mensen op een mooie en natuurlijke manier.
Verhalen vertellen is dan ook al eeuwen oud.
Verhalen vertellen, luisteren naar gedichten is ook cultuur.
Cultuur met een hoofdletter.

Vrijdag 10 september 2021 starten we weer met het Vertelcafé in het Torenlaan Theater.